Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, charita
Rainbow page separator

Oblastní charita Žďár otevře v říjnu všechny své dveře návštěvníkům

Pátek, 2. Říjen 2009

 Ministerstvo práce a sociálních věcí a Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky vyhlásily kampaň s názvem „Týden sociálních služeb“, která se bude konat  ve dnech od 5. do 11. října 2009 na různých místech České republiky. Hlavním smyslem této akce je seznámit veřejnost se sociálními službami, které jsou regionech poskytovány.

Jednou ze stěžejních aktivit Týdne sociálních služeb je Den otevřených dveří, který byl celorepublikově vyhlášen na středu 7. října 2009. Oblastní charita Žďár nad Sázavou se rozhodla v tento den také otevřít dveře od svých jedenácti zařízení.

„Naším úmyslem je umožnit zájemcům nahlédnout pod pokličku služeb, které v Charitě poskytujeme. Je stále možné, že v naší společnosti existují lidé, kteří se dostanou do bezvýchodných situací a netuší, na koho se obrátit, mnohdy ani netuší, že na nějakou pomoc a péči mají nárok. Proto se snažíme průběžně informovat veřejnost o našich službách, aby se tak tyto informace dostali k lidem, kteří potřebují pomoci nebo k těm, kteří ji mohou zprostředkovat.“ řekla Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár.

Pracovníci Charity se právě z tohoto důvodu zapojili do této celostátní akce, aby tak zvýšili informovanost o službách, které jejich zařízení poskytuje a nabídli je tak široké veřejnosti. Ne všechny služby, které žďárská Charita poskytuje jsou služby sociální. Do kampaně se společně s ostatními zařízeními přidala i Charitní ošetřovatelská služba, která provádí zdravotní úkony, Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi, která pečuje o zdravý vývoj v rodině, a Kambala – dobrovolnické centrum, zabývající se prací s dobrovolníky.

ČASOVÝ HARMONOGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
VE STŘEDU 7.10. 2009 V OBLASTNÍ CHARITĚ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

 • Charitní ošetřovatelská služba  8.00-12.00 hod.
  Studentská 4, Žďár nad Sázavou
 • Domácí hospicová péče   9.00-15.00 hod.
  Horní 22, Žďár nad Sázavou
 • Charitní pečovatelská služba   8.00-15.00 hod.
 • Včela – centrum aktivizačních služeb pro seniory
  Hornická 643, Bystřice n. Pern.
 • Domov pokojného života Nížkov 10.00-15.00 hod.
  Nížkov 37
 • Klub v 9 – centrum služeb pro podporu duševního zdraví  9.00-13.00 hod.
  Okružní 1, Žďár n. Sáz.
 • Nesa – denní stacionář   9.00-15.30
  Náměstí Velké Meziříčí (z důvodu probíhající rekonstrukce)
 • Ponorka – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  10.00-14.00 hod.
  Nádražní 44, Žďár nad Sázavou
 • Nadosah – centrum prevence     14.00-16.00 hod.
  Masarykovo nám. 299, Bystřice nad Pernštejnem
 • Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi    10.00-16.00 hod.
  Pobočka Bystřice nad Pernštejnem, Hornická 643
  Pobočka Velké Meziříčí, Ostrůvek 2
  Pobočka Žďár nad Sázavou, Horní 22
 • Kambala – dobrovolnické centrum     10.00-16.00 hod.
  Horní 22, Žďár nad Sázavou

 

Během Týdne sociálních služeb se bude moci široká veřejnost osobně přesvědčit o kvalitě této oblasti a faktu, že sociální služby pomáhají statisícům obyvatel zachovávat lidskou důstojnost a soběstačnost. V rámci akce se uskuteční také 1. Výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb, kde zazní informace o aktuálním dění v sociálních službách a dojde k vzájemné výměně zkušeností. Na kongresu vystoupí zástupci státní správy, samosprávy a samotných poskytovatelů.
V České republice v současné době působí 2 268 poskytovatelů sociálních služeb (neziskové organizace, města a obce, obchodní společnosti, příspěvkové organizace krajů a obcí aj.). Sociální služby zaměstnávají více než 50 000 lidí, potřebují je mimo jiné senioři, osoby se zdravotním postižením, lidé, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučení aj.

Detailní informace o Týdnu sociálních služeb najdete na www.tyden-socialnich-sluzeb.cz.