Rainbow page separator

Obnova kostela má pokračovat rekonstrukcí střechy

Středa, 16. března 2022

Sněžné / Finanční pomoc v maximální výši 150 tisíc korun, jinak deset procent uznatelných nákladů, jsou ochotni věnovat ve Sněžném tamnímu farnímu sboru Českobratrské církve evangelické na první etapu opravy střechy kostela. Schválili [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to tamní zastupitelé za předpokladu, že se církvi le[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tos na záměr podaří získat příslib dotační podpory Kraje Vysočina. Sněženští podobným způsobem přispěli rovněž na loňskou obnovu kostelní věže. Do její makovice byla po rekonstrukci opět vložena schránka s původními pamětními listinami z let 1911 a 1938, ke kterým přibyl i současný vzkaz dalším generacím, v němž je popisován nejenom průběh opravy věže, ale i další údaje týkající se Sněžného, a [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to včetně informace o jeho přejmenování z původního Německého po druhé svě[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tové válce.
Evangelická modlitebna byla v obci postavena v roce 1788, v roce 1827 se dočkala vydláždění kamennou dlažbou či označení lavic jmény majitelů. Když v roce 1861 vydal císař František Josef I. „protestantský“ patent, jenž mimo jiné povoloval stavět u evangelických kostelů věže s hodinami a zvony, ve Sněžném [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}toho využili mezi prvními.