Rainbow page separator

Obnova kostela má pokračovat rekonstrukcí střechy

Středa, 16. března 2022

Sněžné / Finanční pomoc v maximální výši 150 tisíc korun, jinak deset procent uznatelných nákladů, jsou ochotni věnovat ve Sněžném tamnímu farnímu sboru Českobratrské církve evangelické na první etapu opravy střechy kostela. Schválili to tamní zastupitelé za předpokladu, že se církvi letos na záměr podaří získat příslib dotační podpory Kraje Vysočina. Sněženští podobným způsobem přispěli rovněž na loňskou obnovu kostelní věže. Do její makovice byla po rekonstrukci opět vložena schránka s původními pamětními listinami z let 1911 a 1938, ke kterým přibyl i současný vzkaz dalším generacím, v němž je popisován nejenom průběh opravy věže, ale i další údaje týkající se Sněžného, a to včetně informace o jeho přejmenování z původního Německého po druhé světové válce.
Evangelická modlitebna byla v obci postavena v roce 1788, v roce 1827 se dočkala vydláždění kamennou dlažbou či označení lavic jmény majitelů. Když v roce 1861 vydal císař František Josef I. „protestantský“ patent, jenž mimo jiné povoloval stavět u evangelických kostelů věže s hodinami a zvony, ve Sněžném toho využili mezi prvními.