Rainbow page separator

Obnova oken kostela do původního stavu byla odměněna cenou

Neděle, 17. Květen 2020

Žďár nad Sázavou / Rekonstrukce oken ve žďárském poutním kostele svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, památce UNESCO, skončila na druhém místě v kategorii péče o kulturní dědictví v krajské anketě Zlatá jeřabina 2019. Nová okna dnes vypadají jako v době, kdy svatostánek podle návrhu stavitele Jana Blažeje Santiniho-Aichla vznikl.
Obnova spočívala v odstranění nepůvodních okenních výplní v dřevěných rámech z počátku 70. let 20. století a jejich rekonstrukci podle původního řešení. Samostatnou kapitolou bylo zrestaurování katedrálního typu oken v nejvyšším patře kostela, která měla změněnou velikost dodatečně vyzděnými parapety a osazenými výplněmi ze začátku 20. let 20. století – od té doby byla okna menší než kdysi. V rámci loňské obnovy byly vybourány druhotně vyzděné parapety, aby mohla být tato okna opět zvětšena do původního tvaru.
Areál poutního kostela je postupně opravován od roku 2017, stavební činnosti za celkem 42,7 milionu korun podpořené evropskou dotací pokračují i v letošním roce. Projekt je zaměřen na obnovu exteriéru i interiéru unikátního svatostánku a kromě obnovy fasády, oken i štukové výzdoby zahrnuje rovněž zrestaurování mobiliáře, podlahy a osvětlení památky.