Rainbow page separator

Obnovený ambit památky UNESCO si lidé prohlédnou na jaře

Pondělí, 27. listopadu 2023

Žďár nad Sázavou / Do finiše postoupily stavební práce na obnově ambitů kolem poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, díla stavitele Jana Blažeje Santiniho Aichla z let 1719-1722. Většina z nich bude hotová ještě letos, některé dokončovací činnosti pak na jaře. Ke slavnostnímu představení výsledku obnovy by tak výhledově mohlo dojít v rámci květnové svatojánské pouti. 

Obnova ambitu zahrnující rekonstrukci vnějších i vnitřních omítek, podlah a štukové i sochařské výzdoby byla vyčíslena na přibližně 118 milionů korun a zahrnula také zrestaurování historických varhan na kůru kostela. Těmto pracím předcházela v letech 2017-2022 rekonstrukce interiéru a exteriéru svatostánku za zhruba osmačtyřicet milionů. Stavební práce proběhly v režii římskokatolické církve, vlastníka kostela.

S obnovou koresponduje i nové vnější osvětlení památky, které nechala provést žďárská radnice. Po obvodu ambitu byly nainstalovány čtyři desítky úsporných LED svítidel za 1,4 milionu korun bez DPH, přičemž město na tento počin získalo dotační příspěvek ve výši 350 tisíc korun. Světla jsou nastavena na tlumený režim. 

Naopak zatím nesvítí lampy podél schodiště vedoucího k hlavní bráně kostela, které město loni spolu s dalšími místy vytipovalo k vypnutí s ohledem na úspory elektrické energie. Ty by se měly v budoucnu opět rozsvítit.