Rainbow page separator

Obyvatelé i podnikatelé mohou čerpat dotaci proti hluku

Sobota, 12. června 2021

Nové Město na Moravě / Dotační program s názvem Zvyšování kvality životních podmínek obyvatel města žijících a podnikajících trvale podél frekventovaných komunikací schválili novoměstští radní. Je zaměřený výhradně na projekty podporující protihluková opatření objektů ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob, které jsou v těsné blízkosti frekventovaných novoměstských komunikací.
V praxi to znamená, že obyvatelé i podnikatelé mohou požádat radnici o dotaci na vybudování protihlukových opatření u svých domů, bytů či provozoven, jako jsou kupříkladu protihlukové dveře, okna, stěny, plošná výsadba zeleně a podobně. Všechny úpravy a použité výrobky musí disponovat odpovídající certifikací a zájemce může požadovat dotaci jen na jeden projekt.
Objem financí, který pro tento účel město uvolnilo, činí 400 tisíc korun. V případě úspěchu může žadatel získat příspěvek až 130 tisíc, maximálně však 80 procent z potřebné částky, přičemž takto financovat bude možné projekty, jejichž realizace začala po letošním 1. lednu a příspěvek bude profinancovaný do posledního října roku 2022. Nejnižší dotační částka byla stanovena na patnáct tisíc korun. Zájemci o finance mohou vyplněné žádosti včetně povinných příloh podávat v podatelně úřadu od 19. června do 15. srpna. Podrobnosti jsou k dispozici na webu Nového Města.