Rainbow page separator

Obyvatelé Žďáru mohou hlásit připomínky k novému rozhlasu

Pondělí, 14. Září 2015

Křižovatka Brodská - Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou/ Zkušební provoz nového bezdrátového systému městského rozhlasu byl zahájen ve Žďáře. Obyvatelé města mohou v této souvislosti sdělovat úředníkům městského úřadu svoje připomínky k jeho provozu, a to v pracovní dny na telefonním čísle 566 688 111, anebo kdykoliv na e-mailové adrese mestskyrozhlas@zdarns.cz.
Pro rychlejší a snadnější zpracování připomínek žďárských obyvatel k fungování bezdrátového rozhlasu úředníci žádají, aby lidé uváděli identifikační číslo, které je na každém vysílači, případně přesné umístění konkrétního sloupu s vysílačem. Jedná se například o číslo popisné domu, u něhož se příslušný vysílač nachází. Se zavedením nového systému rozhlasového vysílání ve městě souvisí i zrušení komerčního vysílání.