Rainbow page separator

Obyvatelé Žďáru se mohou podílet na vzniku „chytrého města“

Neděle, 6. Leden 2019

Žďár nad Sázavou / Úvodní schůzky ohledně začátku sestavování koncepce Smart City, která se uskuteční ve středu 23. ledna od 18 hodin v zasedací místnosti žďárského zastupitelstva, se mohou zúčastnit i zájemci z řad veřejnosti. „K účasti jsou zváni všichni, kdo chtějí přispět k rozvoji našeho města. Samotná organizace práce byla svěřena odborné firmě. Vzniknou pracovní skupiny, které budou řešit jednotlivá témata. Do pracovních skupin byli přizváni znalci dané problematiky a vítáni jsou i občané,“ sdělil Michal Bačovský, odborný garant koncepce Smart City. Dodal, že problémy města znají nejlépe sami obyvatelé Žďáru, takže právě ti mohou říci, která témata se mají řešit přednostně a co až později.
Koncepce Smart City, takzvaného „chytrého města“, na kterou získala žďárská radnice příslib evropské dotace, má využít moderní technologie a jejich návaznost na sebe v praxi. Díky tomu by lidé mohli například předem zjistit, kde jsou ve městě volná parkovací místa, zda jsou v konkrétních lokalitách vyvezené kontejnery či využívat systém inteligentních semaforů na křižovatkách při průjezdu městem a postupně i řadu dalších oblastí. Radnice si od zavedení nového systému slibuje například snížení nákladů na provoz, zlepšení správy veřejných věcí a životního prostředí, ale i poskytnutí veškerých on-line dat obyvatelům.