Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, Žďárské vrchy
Rainbow page separator

Ochranáři chtějí zapojit školní děti

Pátek, 21. Únor 2014

Žďárské vrchy / Do monitoringu výskytu prvních tažných ptáků chtějí ochranáři ze Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy ze Žďáru nad Sázavou zapojit jak veřejnost, tak rovněž školní mládež.
Jedná se o evropský projekt s názvem Jaro ožívá, který je konkrétně zaměřen na sledování čápa bílého, vlaštovky, kukačky, rorýse a vlhy pestré. Ochranáře zajímá především doba příletu ptáků, takže by si všichni, kteří některého ze jmenovaných opeřenců uvidí, případně uslyší, měli svoje pozorování zaznamenat a následně je nahlásit ochranářům ze Správy CHKO Žďárské vrchy. Co se školních dětí týče, pracovníci CHKO Žďárské vrchy nabízejí i možnost spolupráce se školami v tom smyslu, že dětem vysvětlí, jakým způsobem sledované ptáky rozpoznají, aby mohly správně zaznamenat dobu jejich příletu.

Foto: www.dajc-naturephoto.com