Rainbow page separator

Ochranáři doporučují chovatelům zabezpečit svá stáda před vlky

Úterý, 28. května 2024

Žďársko / Zabezpečit hospodářská zvířata před vlky doporučují ochranáři z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR chovatelům na Vysočině. Souvisí to s letos hlášenými třemi napadeními ovčích stád a pěti usmrcenými ovcemi v Olešence nedaleko Přibyslavi. Chovatelé mají nárok na náhradu škody, kterou jim vlci způsobí, stejně tak mohou získat i dotační podporu na pořízení elektrických ohradníků, odpovídajícího oplocení či pasteveckých psů, případně také částečnou kompenzaci zvýšených nákladů na změnu podoby pastvy – mzdu pro pastevce, údržbu plotů, náročnější manipulaci se stádem či starost o psy.  Přirozenou potravou vlků, kteří byli na Vysočině poprvé po dlouhých letech zaznamenáni v roce 2016, je přemnožená spárkatá zvěř, nicméně útoky na nedostatečně zabezpečené hospodářské chovy pro vlčí predátory představují jednodušší způsob získání potravy. Loni se vlci usídlili přímo v CHKO Žďárské vrchy a také tam po téměř dvou stoletích odchovali mláďata. Ochranáři žádají veřejnost o sdílení informací týkajících se pozorování vlků ve volné krajině, aby mohli s chovateli s předstihem řešit vhodné zabezpečení pastvin.