Žďársko, zdarsko, aktuality, ochranáři, bledule
Rainbow page separator

Ochranáři již začali střežit chráněné bledule

Čtvrtek, 24. Březen 2011

Žďársko/ S nastalým jarním počasím již začala kvést bledule jarní, zvláště chráněná rostlina, jejíž populace se vyskytuje i v několika lokalitách Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Obdivovat bělostné květy každoročně jezdí také veřejnost. Mezi lidmi je populární především Světnovské údolí v blízkosti obce Světnov na Žďársku nebo Národní přírodní rezervace Ransko u Ždírce nad Doubravou. Mnozí turisté ale míří také za hranice Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy – například do údolí Chlébského potoka na Bystřicku. Přestože většina lidí zvláště chráněné jarní rostliny jenom obdivuje a případně fotografuje, existují stále bohužel i takoví, kteří bledule jarní z půdy vyrýpávají a poté si je přesazují do svých zahrádek. Někteří turisté zase opouštějí vyhrazené stezky a pohybem mezi květinami je ničí. Obojí je pochopitelně protizákonné.

Pracovníci Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy proto již minulý víkend zahájili kontrolování vytipovaných lokalit, kam veřejnost za bledulemi jarními nejčastěji míří. Strážní služba na „bleduloviště“ dohlíží a případným provinilcům může za porušení zákona udělit nemalou pokutu. Bledule jarní však nejsou jedinými rostlinami, které lidé někdy přemisťují z volné přírody na své záhonky a skalky. Časně zjara již začíná kvést také lýkovec jedovatý – omamně vonící růžovofialově kvetoucí keřík. I ten se v několika lokalitách Žďárských vrchů vyskytuje a bohužel se i často stává cílem nenechavců.