Rainbow page separator

Ochranáři v Jimramově představí novinky v ochraně přírody

Čtvrtek, 3. března 2022

Jimramov / Setkání pracovníků Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, se ve čtvrtek 10. března od 17 hodin uskuteční v jimramovské sokolovně. Ochranáři si pro příchozí připravili přednášku spojenou s představením aktualit vedoucích ke zlepšení ochrany přírody a nastínění konkrétních aktivit, které by k [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tomu měly na Jimramovsku vést. V rámci setkání bude rovněž možné zaměstnancům CHKO klást otázky, případně je upozornit na možné problémy, jak je vnímají obyvatelé lokality, což má vést k následné diskusi.
V těsném okolí Jimramova se mimo jiné nachází větší počet skalních výchozů, z nichž nejznámější je přírodní památka Prosička – sedmnáct metrů vysoký skalnatý hřbet se suťovými svahy a kamenným mořem pod ním, jenž se rozkládá v lese asi dva kilometry jihozápadně od městyse. Na turisticky zpřístupněný vrchol s nejvyšší nadmořskou výškou 740 metrů, který je ozdobený dřevěným křížem, vedou upravené schody opatřené lanovým zábradlím. Vrchol Prosičky skýtá výhledy na okolní krajinu, mimo jiné i na protilehlou přírodní památku Štarkov, kde se na stejnojmenném kopci nacházejí pozůstatky skalního hradu.