Rainbow page separator

Ochranáři vytvoří na čtyřech místech Žďáru květnaté loučky

Neděle, 20. května 2018

Žďár nad Sázavou / Na čtyřech místech ve městě vzniknou ve spolupráci s pracovníky Správy Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy takzvané květné loučky. Jedná se o drobná
území v městské zeleni, kde neprobíhá intenzivní sečení. Důvodem je snaha o rozvoj druhového složení trávníků i společenstev živočichů, které časté sečení ničí. „Sečení má zásadní vliv na hmyzí obyvatele trávníků. Během něj dochází k přímému úhynu mnoha jedinců od dospělců po housenky či vajíčka. V případě málo pohyblivých vývojových stádií hyne sečením téměř celá generace. U hmyzu živícího se na květech a vyšších částech rostlin dojde ke zničení veškeré potravy na daném místě,“ popsala Kateřina Machová ze Správy CHKO Žďárské vrchy.
Po dohodě s městem byly vytipovány čtyři plochy – park „U Ivana“, dvě plochy blízko sídla CHKO Žďárské vrchy na křižovatce ulic Brněnská a Novoměstská a jedna nedaleko Dolního hřbitova v Santiniho ulici. Sečení těchto míst má probíhat dvakrát, nejvýše třikrát do roka, přičemž při každé seči bude navíc část plochy vynechána, aby bylo zajištěno dost času pro dozrání semen některých druhů rostlin a vývoj hmyzu.
„Na vybraných ploškách bychom si letos měli vyzkoušet koordinaci a spolupráci s dodavateli. Budeme sledovat druhové
složení trávníků i společenstev živočichů. Důležitá pro nás je také reakce obyvatel. Pokud bude vše dobře vycházet, může ve městě vzniknout vícero ploch, kde bude věnován prostor nejen lidem,“ doplnila Kateřina Machová s tím, že vybraná území označí informační tabulky.