Rainbow page separator

Od 5. října začne ve Žďáře tradiční podzimní úklid města

Středa, 13. Září 2017

Sběr odpadu

Žďár nad Sázavou / Každoroční podzimní úklid města připravuje žďárská radnice, letos se uskuteční v době od 5. do 20. října. V prvních třech dnech úklid zahrne svoz nebezpečného odpadu, kdy lidé mohou na obvyklých stanovištích odevzdat například rádia, televizory, ledničky, plechovky, nádoby od barev, laků, ředidel, zářivky, monočlánky, akumulátory a jiné obaly znečištěné škodlivinami. Časový harmonogram je k dispozici na webu žďárské radnice. Po ukončení mobilního svozu je možné uložit nebezpečné i další odpady ve sběrném dvoře v Jihlavské ulici.
Od 9. do 20. října pak budou po městě rozmístěny kontejnery na objemný odpad a na odpad ze zeleně. Objemný odpad následně poputuje na skládku do Ronova a odpad ze zeleně zpracuje žďárská bioplynová stanice. Co se týče vývozu biopopelnic, až do konce listopadu budou nádoby vyváženy jednou týdně, v prosinci pak v „zimním“ režimu po čtrnácti dnech.