Rainbow page separator

Od ledna dojde ke změně ve žďárském městském úřadu

Středa, 28. Prosinec 2016

Žďár nad Sázavou / V posledním prosincovém týdnu či v prvních dnech roku 2017 dojde ke změně značení orientačního systému budovy žďárského městského úřadu, kanceláří a informací zveřejňovaných na webu města. Důvodem je změna v organizační struktuře úřadu. Od 1. ledna nastane na základě rozhodnutí žďárských radních sloučení odboru obecní, živnostenský úřad a některých pracovišť odboru sekretariátu tajemníka a vnitřních věcí.
Nový název bude znít odbor občanskosprávní a obecní živnostenský úřad. Odbor bude zajišťovat výkon správních činností na úseku živnostenské správy, občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel, matriky a kontaktního místa Czech point. Výkon činností nebude novým organizačním opatřením nijak omezen a jednotlivá pracoviště agend najdou lidé v budově v Žižkově ulici na stejných místech, jako tomu bylo dosud.