Rainbow page separator

Od Škrdlovic ke Světnovu povede pocestné alej ovocných stromů

Úterý, 22. Září 2020

Škrdlovice / Novou ovocnou alej podél polní cesty ve směru ke Světnovu plánují v podzimních měsících vysadit zástupci Škrdlovic. Získali na ni dotační podporu z Nadace ČEZ s názvem Stromy 2020. V aleji dlouhé 760 metrů mají být zastoupeny jabloně, hrušně, slivoně a třešně, přičemž stromořadí bude včleněno mezi skupinku již vzrostlých břízek, lip, borovic a dalších dřevin.
Ovocné stromy budou vysazeny deset metrů od sebe, aby byla zachována obslužnost přilehlých zemědělských pozemků. Oproti současnému stavu dojde ke zvýraznění a zachování cesty v krajině včetně zatravněných mezí. Se sázením nové aleje je předběžně počítáno na přelomu října a listopadu s tím, že vedení obce doufá, že se do akce zapojí co nejvíce škrdlovických obyvatel.