Rainbow page separator

Od začátku ledna lidé na Žďársku potkají tříkrálové koledníky

Neděle, 30. Prosinec 2018

Žďár nad Sázavou / Celkem 540 kasiček bylo rozdáno ve žďárském okrese v souvislosti s Tříkrálovou sbírkou 2019. Ta se ve městech a obcích okresu uskuteční v první polovině ledna. „Snažíme se, aby byli podpořeni ti nejpotřebnější a zároveň, aby se pomoc dostala k co nejširšímu spektru lidí,“ uvedla Yvona Pošvicová, koordinátorka dobrovolnického centra Kambala Oblastní charity Žďár nad Sázavou, která sbírku organizuje.
Finance získané z letošní sbírky putovaly na podporu takzvané záchranné sítě, která je cílena na osoby v nouzi a systém pomoci místních institucí a služeb. Kromě řešení okamžité pomoci pracovníci klienty odkazují na další služby a doprovázejí je na jednání. Distribuují rovněž mezi potřebné potraviny a další materiální pomoc.
Z letošní sbírky byly podpořeny také prorodinné služby Oblastní charity Žďár nad Sázavou, a to především Kopretina – centrum pro rodiny s dětmi, které funguje ve Žďáře, Bystřici, Meziříčí, Radostíně nad Oslavou a Radešínské Svratce. „Aktivity poradny přispívají k tomu, aby se zlepšily mezigenerační vztahy v rodinách, zvyšovaly se rodičovské kompetence a nedocházelo k rozpadu či dysfunkci rodiny,“ uvedla vedoucí centra Kopretina Zdenka Šrámková.
Mezi prvky podpory patří i zvýšení dostupnosti terénních služeb, a to nákupem automobilů pro charitní pečovatelskou službu, která je poskytována v Bystřici, Žďáře a do vzdálenosti patnácti kilometrů od těchto měst. Pracovnice pomáhají uživatelům při péči o sebe a jejich domácnost, aby tito mohli zůstat co nejdéle v domácím prostředí. Ke kvalitnější péči o pacienty charitní ošetřovatelské služby přispěl i nákup nových pomůcek.
V roce 2018 Tříkrálová sbírka na Žďársku zlomila dosavadní rekord, vybralo se přes 3,3 milionu korun. Sbírka má v okrese dlouhodobě stoupající tendenci, a to jak co do počtu koledníků a vydaných kasiček, tak i do výše výtěžku. Pro srovnání se například v roce 2002 v Tříkrálové sbírce na Žďársku vybralo 681 tisíc korun.