MHD
Rainbow page separator

Od září čekají novoměstskou MHD další změny

Neděle, 27. července 2014

MHD Nové Město na Moravě

Nové Měs[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to na Moravě / Jako odezva na připomínky cestujících au[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tobusy městské hromadné dopravy dojde od září k několika změnám v jízdních řádech. Bude například zrušen víkendový provoz a omezeny některé odpolední linky, pro[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tože o ně cestující neprojevili dostatečný zájem.
V plánu je i vznik dalších au[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tobusových zastávek, které by mohly začít ve městě fungovat od ledna příštího roku. Šlo by o areál nemocnice, gymnázium a „staré“ sídliště.
Ze strany cestujících existuje poptávka i po zastávkách v lokalitách Betlém a Holubka, o těch by se však mělo rozhodovat až příští rok na základě vyhodnocení využívanosti městské au[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tobusové dopravy v prvním roce provozu. Zájem o rozšíření městské dopravy je i v některých místních částech Nového Města na Moravě.