Rainbow page separator

Od září začínají terapeutické skupiny pro zvládnutí závislostí

Neděle, 25. Srpen 2019

Žďár nad Sázavou / Získat kontrolu nad svými závislosti pomocí odborného přístupu budou moci zájemci prostřednictvím adiktologické ambulance provozované Kolpingovým dílem ČR ve žďárském Spektru. V září tam budou zahájeny dvě bezplatné terapeutické skupiny. „Jedná se o efektivní nástroj, který využívá k terapeutickým účelům skupinovou dynamiku, tedy vztahy a interakce mezi členy skupiny, a tím nabízí prožití širší sociální a vztahové roviny než terapie individuální,“ sdělila adiktoložka Veronika Svobodová. Možnost mohou využít jak lidé, kteří se potýkají se závislostí na alkoholu, tak i na automatech, lécích, nelegálních návykových látkách, ale také třeba sázení či sociálních sítích.
Skupina je plánována přibližně na deset měsíců, vždy v úterý v podvečer na půldruhé hodiny. „Na základě sdílení své zkušenosti a setkání se zkušeností druhých, může člověk získat naději k řešení zdánlivě neřešitelných situací. Podpůrná atmosféra skupiny také vytváří vhodné prostředí k uvolnění emocí, možnost nahlédnout na svá trápení a usnadňuje hledání funkčního řešení životních obtíží,“ přiblížila adiktoložka.
Podmínkou pro zařazení do skupiny je věk nad 16 let, abstinence a chuť na sobě pracovat za podpory odborníků.