Rainbow page separator

Odbor dopravy mění provozní dobu, úředníci kontrolují registry

Pondělí, 27. května 2024

Žďár nad Sázavou / Ke změně provozní doby došlo v registru vozidel a řidičských průkazů žďárského odboru dopravy. Městský úřad tím reaguje na narůstající agendu související s digitalizací registru vozidel i změny v personálním obsazení odboru. Nově je odbor dopravy klientům k dispozici v pondělí a ve středu od 8 do 11 a od 12 do 16.30 hodin, v úterý úředníci obslouží pouze objednané klienty. Ve čtvrtek a v pátek si lidé nic nevyřídí, neboť úředníci se musí věnovat vyřizování sestav stanic technické kontroly a žádostí.  

Za změnou stojí částečně zrušení velkých technických průkazů a digitalizace registru vozidel v provázanosti na stanice technické kontroly. Při probíhajícím převodu registru vozidel do digitální podoby dochází k různým nesrovnalostem, přičemž z ministerstva dopravy úředníkům kromě běžné agendy chodí i sestavy s více než dvěma stovkami vozidel týdně, které musí ručně zkontrolovat a opravit.

Klienti mohou v záležitostech řidičských průkazů i registru vozidel pro fyzické osoby využít možnost on-line podání. To je navíc o 20 procent levnější, takže kupříkladu při přepisu auta zaplatí žadatel místo 800 korun jenom 640 a na výzvu si pak vyzvedne hotové doklady.