Rainbow page separator

Odlesňování skal ve Žďárských vrších bude pokračovat

Středa, 18. Leden 2017

Žďárské vrchy / Pokračovat v částečném odlesňování Žďárských vrchů se bude i v letošním roce, v plánu je mimo Černé skály také kácení stromů kolem Devíti skal, nejvyššího vrcholu Žďárských vrchů. Plány kácení u Devíti skal už loni na podzim částečně urychlil kůrovec, který se v místě objevil.
Záměrem, ke kterému se ochranáři z Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy přiklonili, je ponechání lesů kolem skal, avšak odstranění nepříliš hodnotných smrkových porostů tak, aby skály byly viditelné a mohla se tam rovněž rozvíjet další vegetace. V oblasti se objeví více buků a jedlí na úkor smrkových monokultur.
O částečném odlesnění skalních vrcholů se začalo hovořit již v roce 2013, návrh ochranářů podpořila i veřejnost v anketě a vlastníci pozemků. Skalní vrcholy ve Žďárských vrších byly ještě v první polovině minulého století na dálku viditelnými dominantami v okolní krajině. Postupem let zmizely v nejčastěji smrkových porostech, případně náletových dřevinách.

Foto: www.photohalama.com