Polnička, textil
Rainbow page separator

Odložený textil poslouží i v zemích třetího světa

Pondělí, 31. Březen 2014

Polnička / Nový sběrný kontejner na sběr nepotřebného textilu, obuvi a hraček přibude k prodejně vedle nádob na tříděný odpad. Jeho pořízení, pravidelný vývoz a údržbu bude zajišťovat na vlastní náklady dodavatelská firma a odpad skončí v třídícím závodě v Boskovicích. Vedení Polničky k instalaci kontejneru na textil přistoupilo v rámci snahy o snížení množství obyvateli vyprodukovaného komunálního odpadu, který končí na skládce.
Odložený textil je určen částečně na export do třetích zemí, poškozený poslouží jako čistící hadry pro automobilový a strojírenský průmysl. Další část tohoto odpadu bude recyklována jako příměs pro papírenský průmysl, odpad s energetickým využitím poputuje do spaloven k výrobě tepla a zlomek textilu skončí v prodeji v maloobchodní síti.
Do kontejneru se dají odložit veškeré oděvy, obuv, hračky, kabelky, bytový textil, ložní prádlo, deky a podobné věci. V žádném případě by se do něj nemělo dostat nic mokrého, plesnivého, znečištěného hlínou a ropnými látkami a průmyslové ústřižky látek.