Rainbow page separator

Okolí obnoveného rybníka Svratka na jaře doplní koše a lavičky

Úterý, 19. září 2023

Svratka / Mobiliář v podobě laviček a odpadkových košů na jaře přibude okolo zrevitalizovaného rybníka Svratka ve Svratce. Vzhledem k předpokladu, že cesta k přetokové hrázi bude lidem sloužit i k procházkám se psy, je v plánu taktéž instalace košů na psí exkrementy. 

Dvouleté stavební úpravy zahrnuly nejenom odbahnění nádrže, ale také dosypání koruny hráze, výstavbu obtokového ramene s rybím přechodem, umělého ostrůvku pro vodní ptactvo, litorální zóny s tůněmi nad rozdělovací hrází nebo opravu vakové a hradicí konstrukce. Nové obtokové rameno kopíruje využívaná pěšina, kde vodní koryto přemosťuje dřevěná lávka. 

Finanční náklady se vyšplhaly devětadvacet milionů korun, z nichž dvaadvacet uhradí přiznaná dotace.

Na břehu se do budoucna počítá se vznikem pláže, neboť rybník na základě dotačních podmínek nemá v příštích letech sloužit k rybolovu, tudíž v něm bude čistější voda, což se dá v létě využít k rekreaci a koupání. 

Cílem revitalizace vodní nádrže, jejíž výstavba na řece Svratce byla dokončena v roce 1983, bylo především zlepšení hospodaření s vodou coby zajištění bezpečného převedení zvýšených a povodňových průtoků, ale i lepší akumulační schopnosti území včetně zadržení vody v krajině.