Rainbow page separator

Okružní křižovatkou mají projet řidiči v první polovině října

Pátek, 17. září 2021

Nové Město na Moravě / V první polovině října má být průjezdná nová okružní křižovatka ulic Soškova, Křičkova a Masarykova, společná investice Kraje Vysočina, Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko a novoměstské radnice. Stavební práce začaly v dubnu a město k nim přidalo také výstavbu nových chodníků, parkovacích míst, přechodu pro chodce a veřejného osvětlení. Kruhová křižovatka se stane první z celkem tří podobných na průtahu městem, které mají za úkol zklidnit a usměrnit provoz ve frekventované Masarykově ulici a celkově zvýšit bezpečnost v lokalitě.
Druhý „kruháč“ se poté dotkne rovněž Masarykovy ulice, kde denně projede více než devět tisíc aut, přičemž půjde o úpravu křižovatky u Komenského náměstí. Zlepší se tak výjezd jak z Hornické ulice, tak od Penny Marketu. Třetí okružní křižovatka by pak měla v další etapě výstavby přibýt v Brněnské ulici na silnici I/19 poblíž Billy. Vzhledem k tomu, že v posledním případě se jedná o silnici první třídy, bude nutná spolupráce se státem, respektive s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.