Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, Brodská, oprava
Rainbow page separator

Oprava Brodské ulice má začít v květnu

Čtvrtek, 3. Březen 2011

Žďár nad Sázavou/ Obyvatelé okresního města by se měli již letos na jaře dočkat dlouho očekávané rekonstrukce žďárské ulice Brodská. Termín zahájení stavby byl stanoven na dobu od 1. do 30. května 2011. Přesné datum, kdy se začne na komunikaci procházející sídlištěm Stalingrad pracovat, se ale bude odvíjet především od klimatických podmínek. Dopravně hodně vytížený úsek je na tom nyní po zimním období ještě hůře než dříve – lidé si stěžují na hluboké výtluky a praskliny, kterých je na této státní silnici I/37 tolik, že se jim dá v autě jenom velmi těžko vyhnout. Obyvatelé sídliště, zvláště pak, ti, kteří bydlí v bytových domech přímo podél Brodské ulice, si pak také stěžují na hluk, který vozidla najíždějící na nerovnosti dělají.
Investorem nákladné rekonstrukce státní silnice je jihlavské Ředitelství silnic a dálnic České republiky. To již uzavřelo s dodavatelem stavby smlouvu. Podle informací, které má o této skutečnosti vedení okresního města, by měla být oprava komunikace dokončena pravděpodobně nejpozději do posledního dne letošního července. Po velkou část léta, podzimu a především v náročné zimní měsíce by tak motoristé mohli již jezdit po zcela novém povrchu Brodské ulice.