Rainbow page separator

Oprava mostu odkloní na čtyři měsíce dopravu z „devatenáctky“

Pátek, 31. března 2017

Hamry nad Sázavou / Od pondělí 3. dubna až do 13. srpna potrvá generální oprava mostu přes řeku Sázavu u Březinova mlýna na frekventované silnici I/19 v Hamrech nad Sázavou. Místním i ostatním řidičům tím vzniknou komplikace, protože uzavírka komunikace bude úplná. Podle hamerského starosty Huberta Křesťana bylo obci k požadavku, aby se oprava prováděla po polovinách, nebo aby se zajistilo provizorní přemostění v jiném místě, sděleno, že to není kvůli velmi stísněnému prostoru v místě stavby možné.
„Obyvatelé obce mohou využívat trasu přes kamenný most po místní komunikaci od silnice 1/19 z Leskovic k silnici III/01843 u hasičské zbrojnice. Při policejní kontrole, které budou časté, se prokáží občanským nebo jiným průkazem s adresou. Pro nákladní dopravu a ostatní automobily bude tato komunikace uzavřená. Pokud k někomu pojede těžký náklad nákladním autem, je třeba do těchto částí obce vjíždět tak, aby se nepřejížděl kamenný most,“ přiblížil starosta Hamrů Hubert Křesťan. Lidem, již v Hamrech pracují, a zahrádkářům z kolonie Pod Křivákem, kteří nemají v obci trvalý pobyt a potřebují tuto trasu použít, bude obecní úřad vydávat povolenky, a to vždy ve středu od 15 do 17 hodin.
Po dobu opravy mostu taktéž nebudou obsluhovány autobusové zastávky v Horních Hamrech a v Leskovicích. Autobusy směřující přes Hamry do Přibyslavi, Nížkova a Jihlavy pojedou přes Nové Veselí a Matějov do Sázavy.