Rainbow page separator

Oprava mostu u odbočky k firmě ŽĎAS se uskuteční za provozu

Neděle, 17. března 2024

Žďár nad Sázavou / Na přibližně jeden milion a sto tisíc korun vyjde oprava silničního mostu ve Strojírenské ulici u odbočky k firmě ŽĎAS, pod kterým vede stezka pro pěší. Stavební práce budou probíhat za běžného provozu na dotčené komunikaci v době od května do srpna letošního roku. 

Plánované činnosti spojené s obnovou zahrnou kupříkladu výměnu zábradlí, sanaci spodní stavby přemostění, jeho nosných konstrukcí a spodních říms, utěsnění trhlin a spár ve vozovce a další udržovací činnosti, které si kladou za účel prodloužit životnost dopravní stavby. Úpravy včetně očištění od případných nečistot se dotknou rovněž stezky pro pěší vedoucí pod přemostěním.