Rainbow page separator

Opravou vodovodního řadu se má zlepšit kvalita vod

Pátek, 4. Listopad 2016

Kapka vody - www.photohalama.com

Nové Veselí / Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko ve výši 153 534 korun schválili novoveselští zastupitelé. Jedná se o podíl na rekonstrukci vodovodního řadu ze Žďáru nad Sázavou do Budče, kdy část vodovodu začínající před Budčí u silnice a končící ve vodojemu nad Budčí je místní infrastrukturní majetek Nového Veselí.
Celková hodnota stavebního díla nazvaného Budeč – rekonstrukce vodovodu, přívodní řad do obce Budeč a vodojem Nové Veselí činí 5,9 milionu korun; tato oprava je nutná z důvodu zhoršené kvality vody. Zastupitelé Nového Veselí podíl městyse na stavební akci ve výši 153 534 korun schválili jako rozpočtovou změnu.