Rainbow page separator

Opravy Jamborovy ulice vrací do hry přístup po hrázi rybníka

Sobota, 13. Únor 2021

Rekonstrukce silnice ve Žďáře nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Jedinou oficiální příjezdovou cestu do žďárské čtvrti Vodojem, která už od roku 2017 let prochází postupnou rekonstrukcí, v poslední fázi stavebních prací čeká oprava. Jamborova ulice se má rekonstruovat v příštím roce, s největší pravděpodobností po částech a s využitím hráze Göttlerova rybníka pro osobní dopravu či MHD. Tato místní komunikace bývá zprůjezdněna pouze výjimečně a po nezbytně nutnou dobu při opravách, jinak ji využívají jenom pěší, cyklisté a vozidla integrovaného záchranného systému. Zprůjezdnění hráze by však muselo předcházet její rozšíření, nicméně zatím je záležitost pouze ve fázi úvah a přihlédnuto bude taktéž ke generelu dopravy.
Během letošního roku se revitalizace zahrnující obnovu chodníků, veřejného osvětlení, povrchů silnic, parkovišť, obslužných komunikací a kompletní zrekonstruování veškerých technických rozvodů dotkne dolních úseků ulic Špálova, Makovského a Pelikánova – jejich horní části byly opraveny už loni a mimo ně ještě ulice Štursova. V letošním rozpočtu je pro tyto účely vyhrazeno třicet milionů korun. Příští rok pak přestavba čeká ulice Ladova, Slavíčkova, Blažíčkova a Jamborova.

ilustrační foto