Rainbow page separator

Opravy poutního kostela potrvají do konce roku 2020

Středa, 10. Květen 2017

Zelená hora - hřbitov Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Po žďárské pouti mají být zahájeny rozsáhlé práce na obnově poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, památce UNESCO. Potrvají několik let. „Zámecká“ farnost pro tento záměr získala příslib evropské dotace ve výši 42,7 milionu korun. Projekt obnovy je zaměřen na obnovu exteriéru i interiéru, který je v mnohých případech v nevyhovujícím stavu. Do konce roku 2020 dojde k opravě fasády, oken i štukové výzdoby, ke zrestaurování mobiliáře, podlahy a osvětlení. Následně bude otevřena další návštěvnická trasa a nová expozice.
Farnost hodlá usilovat o dotační podporu také v plánovacím období 2018 – 2022. V případě úspěchu bude obnova poutního areálu pokračovat restaurováním obvodového ambitu. Její součástí bude kromě omítek i zrestaurování štukové výzdoby klenby v interiéru a doplnění sochařské výzdoby. Do budoucna je rovněž zvažováno, zda by poutní areál měl vypadat jako v době, kdy byl postaven. Vzniknout má rovněž sociální zázemí pro návštěvníky památky, tento záměr se nachází ve fázi studie.