Rainbow page separator

Opravy poutního kostela potrvají do konce roku 2020

Středa, 10. května 2017

Zelená hora - hřbitov Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Po žďárské pouti mají být zahájeny rozsáhlé práce na obnově poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, památce UNESCO. Potrvají několik let. „Zámecká“ farnost pro ten[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to záměr získala příslib evropské dotace ve výši 42,7 milionu korun. Projekt obnovy je zaměřen na obnovu exteriéru i interiéru, který je v mnohých případech v nevyhovujícím stavu. Do konce roku 2020 dojde k opravě fasády, oken i štukové výzdoby, ke zrestaurování mobiliáře, podlahy a osvětlení. Následně bude otevřena další návštěvnická trasa a nová expozice.
Farnost hodlá usilovat o dotační podporu také v plánovacím období 2018 – 2022. V případě úspěchu bude obnova poutního areálu pokračovat restaurováním obvodového ambitu. Její součástí bude kromě omítek i zrestaurování štukové výzdoby klenby v interiéru a doplnění sochařské výzdoby. Do budoucna je rovněž zvažováno, zda by poutní areál měl vypadat jako v době, kdy byl postaven. Vzniknout má rovněž sociální zázemí pro návštěvníky památky, ten[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to záměr se nachází ve fázi studie.