Rainbow page separator

Opravy Strojírenské ulice budou pokračovat při získání dotace

Pondělí, 20. Prosinec 2021

Žďár nad Sázavou / S pořízením projektu na rekonstrukci silničního mostu v ulici Strojírenská a přechodu pro chodce před Penny Marketem s nákladem pět set tisíc korun v příštím roce počítá žďárská radnice. Ve Strojírenské ulici má v průběhu roku 2022 dojít i k pokračujícím stavebním činnostem, konkrétně se mají týkat obnovy komunikace vedoucí ke ŽĎASU, a to za spoluúčasti strojírenské společnosti. Rekonstrukci však město hodlá zahájit pouze za předpokladu získání dotační podpory, což se v letošním roce nepodařilo.
Frekventovaná Strojírenská ulice je v průběhu posledních let opravována po etapách. Letos na jaře došlo k rekonstrukci úseku od úřadu práce po odbočku k Penny Marketu, kterou uhradila Správa železnic jako kompenzaci za nadměrnou zátěž silnice těžkou technikou při rekonstrukci železniční tratě. Oprava časově navázala na úpravy komunikace a parkoviště u firmy ŽĎAS. První část obnovy Strojírenské ulice v režii žďárské radnice představoval úsek od kruhové křižovatky pod nádražím k úřadu práce, který byl zrealizován v roce 2018.