Rainbow page separator

Organizace mohou žádat o peníze na výsadbu stromů

Neděle, 5. Duben 2015

Sázení stromů, dub

Žďársko / Do 28. května mohou obce, školy, spolky a další organizace požádat o příspěvek na podzimní výsadbu stromů z grantu Nadace Partnerství. Grant ve výši až třicet tisíc korun je možné využít ke koupi sazenic stromů a keřů, podpůrných kůlů, ochranného pletiva a dalšího potřebného materiálu. Důležité je, aby se do sázení zapojila veřejnost a sázely se druhy dřevin, které jsou na území původní. Podrobnosti, jak příspěvek získat, jsou dostupné na www.nadacepartnerstvi.cz v sekci zaměřené na granty.
„Listnatý strom o výšce 25 metrů během půl roku vyprodukuje množství kyslíku potřebné pro život deseti lidí na jeden rok. Zároveň dokáže zachytit až tunu prachových částic, které postupně odvede do půdy. Věříme, že čistější vzduch, příjemný stín i hezčí místa k procházkám snad budou pro lidi dostatečnou motivací,“ říká o projektu koordinátorka grantů Zuzana Šeptunová.