Rainbow page separator

Oslavy 30. výročí svatostánku v UNESCO podpoří krajská dotace

Neděle, 21. dubna 2024

Žďár nad Sázavou / Finanční částku ve výši 350 tisíc korun získá žďárská radnice od Kraje Vysočina na oslavy 30. výročí zapsání poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Žďárský projekt nazvaný 30 let na seznamu hvězd propojí historii a kulturu se současnými moderními zážitky.

„Cílem je kromě zvýšení povědomí o této významné památce, která dlouho stála tak trochu opodál, také podpora turistického ruchu a trvale udržitelné zachování pro budoucí generace,“ vyjádřil se náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury Roman Fabeš. Projekt vyvrcholí v polovině srpna, kdy se mimo jiné uskuteční koncerty na hladině Konventského rybníka a další kulturní program. 

Stejnou částku coby krajskou dotaci obdrží i zbývající dvě vysočinská města s památkami na seznamu UNESCO, jimiž jsou Telč a Třebíč. V Telči ji využijí na novinky v tamním podzemí, v Třebíči na audioprůvodce po židovských památkách. 

Žďárský poutní kostel na Zelené hoře v předchozích letech prošel komplexní rekonstrukcí, nejdříve samotného svatostánku a poté i obvodového ambitu, přičemž konečný výsledek mohou návštěvníci obdivovat právě letos. U příležitosti svatojánské pouti se 16. května taktéž uskuteční vysvěcení obnovené malované Německé kaple v ambitu.