bazální stimulace
Rainbow page separator

Osobní asistenti absolvovali kurz bazální stimulace

Sobota, 14. Červen 2014

Terénní služba Oblastní charity ve Žďáře nad Sázavou Osobní asistence pomáhá dětem, dospělým i seniorům s postižením nebo dlouhodobým onemocněním. Zajišťují podporu nemocným v jejich domácím prostředí. Pracovníci se stále snaží poskytovat kvalitní péči a zdokonalovat se, proto uvítali možnost účastnit se kurzu bazální stimulace. Konkrétně se jednalo o Základní kurz Bazální stimulace hrazený z projektu „Vzdělávejte se pro růst v Kraji Vysočina II.“, financovaného z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. „Některé pracovnice naší organizace měly možnost kurz absolvovat, a jelikož je velice zaujal, doporučily ho i ostatním pracovníkům, vysvětluje vedoucí Osobní asistence Mgr. Jaroslava Pavlíčková.

Bazální stimulace je metoda, kterou využívají nejen pracovníci v sociálních službách a zdravotní sestry, ale také lékaři. Obliba bazální stimulace stále vzrůstá i v České republice. Díky metodě přistupují pečující ke klientům individuálně a úzce spolupracují s rodinou a blízkými nemocného člověka, aby tak co nejvíce přiblížili nemocnému uživateli prostředí, na něž byl zvyklý. Pomocí vhodných stimulů se podněcují nervové komplexy, a tak dochází k obnově paměťových stop v mozku. Metoda je určena nemocným všech věkových kategorií, nedonošeným dětem, lidem po cévní mozkové příhodě, pacientům trpícím Alzheimerovou chorobou. Pacient se stimulací více zaměřuje na své tělo a uvědomuje si sám sebe.
„Na samotném kurzu bylo přínosné to, že nabídl jeho frekventantům vyvážené teoretické vymezení konceptu s jeho praktickými příklady, a že jsme si mohli vyzkoušet různé techniky stimulace přímo sami na sobě,“ dodal účastník kurzu Vladimír Učeň. Kromě dělení technik na prvky základní a nástavbové stimulace byli účastníci seznámeni s bazálním desaterem, jež se zaměřuje na komunikaci s uživatelem.
Absolvováním kurzu nabyli pracovníci Osobní asistence nové zkušenosti a praktické dovednosti, díky nimž mohou zvýšit kvalitu své služby.

Autorka tiskové zprávy: Veronika Dobrovolná