Rainbow page separator

Osvětlení části Jihlavské ulice je během na velmi dlouhou trať

Středa, 5. února 2020

Žďár nad Sázavou / Jako dosud poslední známý termín dobudování veřejného osvětlení v části Jihlavské ulice od křižovatky u Enpeky k benzinové stanici se aktuálně jeví roky 2023-24. Na tuto stavební akci se žďárská radnice připravuje minimálně šest let, přičemž již několik roků předtím obyvatelé na tento přetrvávající nedostatek opakovaně poukazovali. „Veřejné osvětlení bude součástí rekonstrukce úseku mezi okružní křižovatkou a Chelčického ulicí, kterou by město mělo provést spolu s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, případně Krajskou správou a údržbou silnic po výstavbě propojky Brněnská – Jihlavská. Tato rekonstrukce bude zahrnovat nový chodník, nájezdy do areálů, výsadbu stromořadí a nové zastávky MHD. Předpoklad realizace je v roce 2023-24,“ informovala vedoucí odboru rozvoje a plánování žďárského městského úřadu Irena Škodová.
Stavební práce se v průběhu předchozích let z různých důvodů opakovaně plánovaly a posunovaly z jara na podzim a zase obráceně, ale k realizaci dojít nestačilo. Nejdříve nebyl připravený projekt a administrativa se stavbou spojená, potom chyběly peníze, následně bylo třeba vyměnit projektanta a projekt doplnit…
O nutnosti dostavby veřejného osvětlení v Jihlavské ulici původně spočívající v uložení elektrických rozvodů a instalaci sloupů se hovoří bezmála desetiletí. Tehdy bylo osvětlení posledního tmavého úseku ve městě odhadem vyčísleno na asi čtyři sta tisíc korun.