Rainbow page separator

Otázky a odpovědi k tématu nové lékárny na poliklinice Žďár nad Sázavou

Sobota, 5. října 2019

Poliklinika Žďár nad Sázavou

1. Jak pomůže nová lékárna poliklinice?
Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to každoročně přispívá na provoz polikliniky několika miliony korun. Zároveň se zvyšují náklady na provoz a platy zaměstnanců. Je nutné hledat úspory a nové zdroje příjmů. Nová lékárna bude platit takřka dvojnásobný nájem za nejlukrativnější mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to u hlavního vchodu za metr čtvereční než původní nájemce, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na dvojnásobné ploše. Oproti VZP bude Nobis využívat i dnes opuštěné sklepní pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tory. Pro polikliniku [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to tak bude čtyřikrát větší příjem než od VZP. Konkrétně tedy o 300 tisíc navíc než nyní. Zároveň se Nobis smluvně zavázal, každoročně přispívat poliklinice na provoz.

2. Nová lékárna je prezen[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tována jako partnerská, kterou budou zaměstnanci doporučovat.
Ano a je [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to logické. Zaměstnanci provozů polikliniky. Praktičtí lékaři ani ambulantní specialisté, kteří provozují svoje ambulance v pronájmu, nejsou zaměstnanci polikliniky.

3. Jaký prospěch budou mít klienti ze dvou lékáren blízko vedle sebe?
Konkurence vždycky zvýší tlak na lepší služby a nižší ceny, z čehož občané našeho města mohou jedině profi[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovat.

4. Proč není lékárna i na jiných místech, například na Stalingradě nebo Vysočanech?
Například na Stalingradě lékárna ještě donedávna byla a kvůli malému zájmu musela provoz ukončit. Pokud by měla lékárna potenciál se na Stalingradě nebo Vysočanech uživit, už by ji tam někdo provozoval. I měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to se musí chovat dle základních ekonomických pravidel a jako řádný hospodář.

5. Byl záměr zřízení nové lékárny komunikován s provozovatelem současné lékárny u Asklepia v druhé budově Polikliniky?
Ano, opakovaně. O zřízení lékárny se disku[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovalo několik let. Soukromý majitel lékárny sídlící v zadní budově Polikliniky, která je taktéž v jeho vlastnictví, neposkytl po dobu svého podnikání Poliklinice, příspěvkové organizaci města, žádný finanční příspěvek. Při[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom blízkost ordinací městské Polikliniky je pro obrat lékárny zásadní. První konkrétní nabídka na sponzorský dar byla předložena na jaře [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to roku. Do výběrového řízení na provozovatele nové lékárny se společnost provozující Lékárnu U Asklepia nepřihlásila.

6. Na místě budoucí lékárny je nyní pobočka VZP. Přesune se do jiných pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tor na poliklinice?
Nejdříve dostala VZP nabídku zůstat v pronajatých pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torech u hlavního vchodu, ale s vyšším nájemným. To[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to nebylo ze strany zdravotní pojišťovny akcep[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tované. Další postup byl ze strany pronajímatele velmi vstřícný. VZP dostala nabídku na alternativní pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tory v budově polikliniky, v budově České pojišťovny a další. Zatím se nerozhodla. Výpovědní doba, stanovená nájemní smlouvou v délce trvání 3 měsíce, byla dohodou prodloužena na 6 měsíců.

7. Proč se měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to rozhodlo využít nabídky firmy Nobis na provoz lékárny a jaké má ta[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to firma reference?
Společnost NOBIS první oslovila měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to se svojí nabídkou. Dlouhodobě prezen[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovala vážný zájem, předložila návrhy realizace, podmínky nájmu a spolupráce, které nakonec vedení města přijalo. Přes[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to bylo vyhlášeno výběrové řízení, ve kterém společnost uspěla. Majitelé provozují Polikliniku v Úvalech u Prahy od roku 2008 a zde i lékárenský provoz od roku 2013. Pro podnikatelský záměr ve Žďáře založili samostatnou společnost se sídlem v našem městě. Jedná se o menší rodinnou firmu s důrazem na kvalitu. Není součástí žádného velkého řetězce.

8. Kdo bude hradit náklady spojené s rekonstrukcí pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tor?
Veškeré náklady hradí společnost Nobis. Nájemní smlouva je koncipovaná tak, že v případě ukončení spolupráce veškeré provedené úpravy a zhodnocení předmětných pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tor přejdou bezplatně do majetku příspěvkové organizace města.

Městský úřad Žďár nad Sázavou