Rainbow page separator

Otázky a odpovědi k tématu nové lékárny na poliklinice Žďár nad Sázavou

Sobota, 5. Říjen 2019

Poliklinika Žďár nad Sázavou

1. Jak pomůže nová lékárna poliklinice?
Město každoročně přispívá na provoz polikliniky několika miliony korun. Zároveň se zvyšují náklady na provoz a platy zaměstnanců. Je nutné hledat úspory a nové zdroje příjmů. Nová lékárna bude platit takřka dvojnásobný nájem za nejlukrativnější místo u hlavního vchodu za metr čtvereční než původní nájemce, a to na dvojnásobné ploše. Oproti VZP bude Nobis využívat i dnes opuštěné sklepní prostory. Pro polikliniku to tak bude čtyřikrát větší příjem než od VZP. Konkrétně tedy o 300 tisíc navíc než nyní. Zároveň se Nobis smluvně zavázal, každoročně přispívat poliklinice na provoz.

2. Nová lékárna je prezentována jako partnerská, kterou budou zaměstnanci doporučovat.
Ano a je to logické. Zaměstnanci provozů polikliniky. Praktičtí lékaři ani ambulantní specialisté, kteří provozují svoje ambulance v pronájmu, nejsou zaměstnanci polikliniky.

3. Jaký prospěch budou mít klienti ze dvou lékáren blízko vedle sebe?
Konkurence vždycky zvýší tlak na lepší služby a nižší ceny, z čehož občané našeho města mohou jedině profitovat.

4. Proč není lékárna i na jiných místech, například na Stalingradě nebo Vysočanech?
Například na Stalingradě lékárna ještě donedávna byla a kvůli malému zájmu musela provoz ukončit. Pokud by měla lékárna potenciál se na Stalingradě nebo Vysočanech uživit, už by ji tam někdo provozoval. I město se musí chovat dle základních ekonomických pravidel a jako řádný hospodář.

5. Byl záměr zřízení nové lékárny komunikován s provozovatelem současné lékárny u Asklepia v druhé budově Polikliniky?
Ano, opakovaně. O zřízení lékárny se diskutovalo několik let. Soukromý majitel lékárny sídlící v zadní budově Polikliniky, která je taktéž v jeho vlastnictví, neposkytl po dobu svého podnikání Poliklinice, příspěvkové organizaci města, žádný finanční příspěvek. Přitom blízkost ordinací městské Polikliniky je pro obrat lékárny zásadní. První konkrétní nabídka na sponzorský dar byla předložena na jaře tohoto roku. Do výběrového řízení na provozovatele nové lékárny se společnost provozující Lékárnu U Asklepia nepřihlásila.

6. Na místě budoucí lékárny je nyní pobočka VZP. Přesune se do jiných prostor na poliklinice?
Nejdříve dostala VZP nabídku zůstat v pronajatých prostorech u hlavního vchodu, ale s vyšším nájemným. Toto nebylo ze strany zdravotní pojišťovny akceptované. Další postup byl ze strany pronajímatele velmi vstřícný. VZP dostala nabídku na alternativní prostory v budově polikliniky, v budově České pojišťovny a další. Zatím se nerozhodla. Výpovědní doba, stanovená nájemní smlouvou v délce trvání 3 měsíce, byla dohodou prodloužena na 6 měsíců.

7. Proč se město rozhodlo využít nabídky firmy Nobis na provoz lékárny a jaké má tato firma reference?
Společnost NOBIS první oslovila město se svojí nabídkou. Dlouhodobě prezentovala vážný zájem, předložila návrhy realizace, podmínky nájmu a spolupráce, které nakonec vedení města přijalo. Přesto bylo vyhlášeno výběrové řízení, ve kterém společnost uspěla. Majitelé provozují Polikliniku v Úvalech u Prahy od roku 2008 a zde i lékárenský provoz od roku 2013. Pro podnikatelský záměr ve Žďáře založili samostatnou společnost se sídlem v našem městě. Jedná se o menší rodinnou firmu s důrazem na kvalitu. Není součástí žádného velkého řetězce.

8. Kdo bude hradit náklady spojené s rekonstrukcí prostor?
Veškeré náklady hradí společnost Nobis. Nájemní smlouva je koncipovaná tak, že v případě ukončení spolupráce veškeré provedené úpravy a zhodnocení předmětných prostor přejdou bezplatně do majetku příspěvkové organizace města.

Městský úřad Žďár nad Sázavou