Rainbow page separator

Ovce začnou spásat i podmáčenou louku pod Velkým Babínem

Sobota, 4. června 2022

Matějov / Stádo ovcí doplněné několika koni začne vypásat podmáčenou louku pod rybníkem Velký Babín v katastru obce Matějov. Pastva souvisí s údržbou cenných podmáčených luk, které ručním kosením dlouhodobě udržuje Sdružení Krajina se sídlem v Počítkách. Rybník je součástí Babínské přírodní rezervace. V rašeliništích v jeho blízkém okolí pramení řeka Oslava a pro výskyt značného počtu vodních ptáků a dalších živočichů i rostlin patří mezi vzácné přírodní lokality.
Protože lidí ochotných vykonávat těžkou manuální práci, často v nepřístupném nebo podmáčeném terénu, ubývá, přišla opět coby tradiční způsob údržby a využití luk ke slovu pastva. K jejím výhodám patří i to, že porost je spásán různorodě, zvířata zanechávají na pastvinách trus a příznivý vliv má i rozrušování drnů pomáhající druhům rostlin, které by se jinak v hustém porostu neprosadily.
I letos Sdružení Krajina spolupracuje s farmářem Milanem Daďourkem. Svůj díl práce zvířata odvádějí například již tradičně na žďárské Zelené hoře, na Pastviskách u Odrance, v přírodní rezervaci Meandry Svratky u Milov a také na loukách ve směru ke žďárské přehradě Staviště. Ovce i koně se v průběhu léta budou přesouvat po různých místech Žďárských vrchů.