Rainbow page separator

Paliativní péči v nemocnici zajistí i po ukončení grantu

Pondělí, 14. Červen 2021

Nové Město na Moravě / Dva miliony korun z grantu nadačního fondu Avast (nyní Abakus) v předchozích dvou letech nastartovaly v novoměstské nemocnici rozvoj paliativní péče. „Cílem našeho snažení bylo zavést funkční systém paliativní péče založený na spolupráci kvalifikovaného multidisciplinárního paliativního týmu s personálem nemocnice, pacienty a jejich rodinami a lokálními poskytovateli domácí hospicové péče,“ popsala koordinátorka projektu a primářka oddělení dlouhodobě nemocných Květoslava Pejchalová.
Zavést do praxe se podařilo prakticky vše, co bylo v plánu. Aktuálně jsou například dokončovány další dva rodinné pokoje, kde může trávit poslední chvíle života pacient společně se svými nejbližšími. Za dva roky bylo v nemocnici poskytnuto 270 intervencí u 96 hospitalizovaných. Cílem paliativní intervence je podpora nemocných a tvorba plánu péče pro další období. „Nejčastěji to byla paliativní konzilia přímo u lůžka. Mnoha pacientům členové našeho týmu poskytli intervenci sociální. Sociální pracovnice s rodinou i pacientem probrala další možnosti péče, například je propojila s mobilním či lůžkovým hospicem. Nemocniční kaplan nebo sociální pracovnice v mnoha případech doprovázeli umírající pacienty na rodinných pokojích,“ dodala primářka.
V ambulanci ošetřili 265 pacientů, u kterých proběhlo 175 vyšetření, u 24 z nich byl stav a situace probrány paliativním týmem, 220 krát byl stav konzultován telefonicky s pacientem či rodinou. „Ambulance je určena pacientům, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou. A to nejenom v konečném stadiu. Poskytuje komplexní podpůrnou péči jak v průběhu, tak i po ukončení aktivní léčby. Nejčastěji řeší potíže, jako jsou dušnost, bolest, nechutenství, nevolnost a zvracení, úzkost a deprese. Cílem je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým,“ vysvětlil lékař Pavel Svoboda.
Paliativní péče bude v nemocnici pokračovat. „Chtěli bychom ji dále zlepšovat. Už před dvěma lety, kdy jsme grant získali, jsme věděli, že v rozvoji péče chceme pokračovat i po jeho skončení,“ potvrdila ředitelka nemocnice Věra Palečková.