Rainbow page separator

Památka UNESCO na Zelené hoře bude přístupná i o Velikonocích

Úterý, 26. března 2024

Nové zvony se ze Zelené hory naplno rozezní o srpnové pouti

Žďár nad Sázavou / Také v průběhu velikonočních svátků se budou v poutním kostele svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře konat komentované prohlídky. Na Zelený čtvrtek 28. března má být památka návštěvníkům přístupná v 10, 12 a ve 14 hodin, o Velkém pátku, Bílé sobotě i Velikonoční neděli a pondělí v 10, 11, 12, 13, 14 a 15 hodin.

Z provozních důvodů nicméně může dojít ke změnám v otevírací době, a proto by si měli návštěvníci na webu či facebooku památky předem zkontrolovat, zda uvedené aktuálně platí, případně si prohlídku kostela předem rezervovat, případně se informovat o dalších možnostech.

V areálu kostela na Zelené hoře aktuálně finišují práce na obnově obvodového ambitu významného díla stavitele Jana Blažeje Santiniho Aichla z let 1719-1722. Obnova ambitu zahrnula rekonstrukci vnějších i vnitřních omítek, podlah a štukové či sochařské výzdoby, ale taktéž zrestaurování historických varhan v kostele. Rekonstrukci ambitu předcházela v letech 2017-2022 rekonstrukce interiéru a exteriéru svatostánku tak, aby vypadal jako v době svého vzniku.