Vysočina, vysocina, aktuality, památky, projekt
Rainbow page separator

Památky Vysočiny představuje nový projekt

Úterý, 12. Červenec 2011

prosicka-krizVysočina/Žďársko/ Dědictví Vysočiny, tak zní název nového projektu, který představuje velké množství kulturních i přírodních památek celého kraje Vysočina, Žďársko nevyjímaje. Určen je jak pro turisty, tak i pro místní obyvatele, kteří chtějí rychle a snadno najít vytipovaný cíl a informace o něm. Pro letošní letní sezonu bylo totiž za tímto účelem vydáno 39 informačních brožur zaměřených na slohová období, typy kulturních a druhy přírodních památek a regiony, všechno navíc doplněné přehlednou mapkou. Projekt za 4,4 milionu korun nabízí celkem 240 tisíc výtisků těchto brožur i nové webové stránky. Ty si již nyní lze prohlédnout na adrese www.dedictvivysociny.cz. Hned v úvodu této internetové prezentace je možné zvolit, zda se návštěvník zajímá například o přírodní parky, památné stromy, kulturní památky nebo významné osobnosti. Zúžit výběr lze také navolením konkrétního regionu. Pro oblast Žďárska a Novoměstska nabízí nový projekt zájemcům velké množství velmi různorodých turistických cílů. Jsou mezi nimi tipy na výlet od známých zvláště chráněných území až po téměř neznámá boží muka, skály, sochy, rychty nebo sanatoria. Nechybí známá Dářská rašeliniště, zřícenina hradu Štarkov, vápenka v Trhonicích, zámek v Novém Městě na Moravě či v Jimramově a mnoho dalšího. Kromě zmiňovaného Žďárska a Novoměstska si na své přijdou také ti, které zajímá oblast Velkomeziříčska a Velkobítešska.
„Cílem projektu bylo vytvořit ucelenou prezentaci kulturního a přírodního potenciálu kraje, zkvalitnit jeho propagaci a tím posílit konkurenční pozici kraje Vysočina jako turistické destinace,“ vysvětlila Alena Prokešová z odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a doplnila, že celkové finanční náklady na projekt činí 4,4 milionu korun. Hlavní část částky bude uhrazena z Regionálního operačního programu Jihovýchod. Podíl spolufinancování kraje Vysočina je 7,5 procenta.