Rainbow page separator

Památník se má dočkat rekonstrukce, v Cikháji žádají o dotaci

Středa, 15. března 2017

Cikháj / O dotaci ministerstva obrany požádali v Cikháji v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí partyzánského památníku. Ten byl odhalen 8. května 1975 u příležitosti oslav 30. výročí konce druhé světové války a postupem času chátrá. Počítáno je s očištěním mohutného kamene a zpevněním trhlin v něm. Úpravou projdou rovněž kovové prvky a dojde k předláždění plochy před památníkem.
Čtyřiadvacetitunový kámen byl do Cikháje přivezen z lesů nedaleko Křižánek. V jeho středu je odlitý znak partyzánského štábu M. J. Hus s pěticípou hvězdou, kalichem a nápisem Partyzán Husita 1938 – 1945. Deska pod památníkem oznamuje: „Památník byl odhalen u příležitosti 30. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou, jako projev úcty partyzánského hnutí na Českomoravské vysočině ve II. světové válce, jehož se zúčastnila brigáda M. J. Husi, skupiny a oddíly Zarevo, Vpřed a J. Kozina a Kirov. Nikdy nezapomeneme.“
Obyvatelé Cikháje byli posledního více než půl roku druhé světové války aktivně ve spojení s ruskými, jugoslávskými a československými partyzány. Poskytovali jim potraviny a předávali zprávy a informace o pohybu vojáků, gestapa, četníků i dalších osob.